PROGRAM

Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 26 kwietnia 2019 roku
07.00Rejestracja uczestników
08.00–09.30Warsztat firmy AstraZeneca: Podstawy kardiologii inwazyjnej dla lekarza praktyka
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
09.30–09.35Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
09.35–11.05
Sesja I. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsensusy i dokumenty eksperckie — co w nich najważniejsze?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
  09.35–09.55Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
  prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
  09.55–10.15Nowa definicja zawału serca
  prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
  10.15–10.35Omdlenia
  prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
  10.35–10.55Choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży
  dr n. med. Katarzyna Starzyk
  10.55–11.05Dyskusja
  11.05–11.20Przerwa na kawę
  11.20–12.50
  Sesja II. W oczekiwaniu na wytyczne ESC 2019… czego należy się spodziewać w dokumencie wytycznych?
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
   11.20–11.40Kardiodiabetologia
   prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
   11.40–12.00Zatorowość płucna
   dr n. med. Marcin Wełnicki
   12.00–12.20Nadkomorowe zaburzenia rytmu
   dr n. med. Iwona Gorczyca
   12.20–12.40Stabilna choroba wieńcowa
   prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
   12.40–12.50Dyskusja
   12.50–13.20
   Sesja satelitarna Bayer: Riwaroksaban — nowy lek wieńcowy. Maski kliniczne miażdżycy — teraźniejszość i przyszłość leczenia przeciwkrzepliwego
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
    13.20–13.50Lunch
    13.50–15.20
    Sesja III. Sesja Sekcji PTK wspierających pismo Folia Cardiologica
    Przewodniczący: dr n. med. Marcin Barylski, dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
     13.50–14.10Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny — najczęstsze błędy w opisie elektrokardiogramu, dlaczego je popełniamy?
     dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
     14.10–14.30Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji — MINOCA — diagnostyka i leczenie w Oddziale ITK
     dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
     14.30–14.50Sekcja Chorób Serca u Kobiet: zatorowość płucna w okresie ciąży i połogu, jak częsta, jak groźna, jak leczyć?
     prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
     14.50–15.10Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej — najczęstsze interakcje leków kardiologicznych w wieku podeszłym
     dr n. med. Marcin Barylski
     15.10–15.20Dyskusja
     15.20–16.00
     Sesja satelitarna Berlin Chemie: 4 Asy w terapii nadciśnienia tętniczego
     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
      15.20–15.35Najnowszy beta-adrenolityk... Najnowszy antagonista wapnia...
      prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
      15.35–15.50Najnowszy inhibitor ACE... Najnowszy diuretyk pętlowy...
      prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
      15.50–16.00Czy zawsze tylko terapia złożona u chorego z nadciśnieniem tętniczym?
      prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
      16.00–16.50
      Sesja IV. Terapia nadciśnienia tętniczego 2019
       16.00–16.20Nowe europejskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym, czy wszystko na TAK?
       prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
       16.20–16.40O co wzbogacimy zalecenia postępowania w nadciśnieniu tętniczym PTNT? W przededniu publikacji polskiego dokumentu
       prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
       16.40–16.50Dyskusja
       16.50–18.20
       Sesja V. Kardiologiczny kalejdoskop kliniczny — prezentacja przypadków klinicznych
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr n. med. Dawid Bąkowski

       Sesja interaktywna — prosimy o pobranie pilotów.

        16.50–17.00Przewlekła terapia choroby zakrzepowo-zatorowej: dylematy nie tylko angiologa
        prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
        17.00–17.10Wybór sposobu rewaskularyzacji u chorego z ostrym zespołem wieńcowym
        dr n. med. Radosław Bartkowiak
        17.10–17.20Rola dodatkowej diagnostyki w ustaleniu wskazań do stałej stymulacji serca
        dr n. med. Olga Jelonek
        17.20–17.301na 100 — młody mężczyzna z typowymi bólami w klatce piersiowej
        dr. n. med. Paweł Kośmider
        17.30–17.40Blaski i cienie współczesnej elektrofizjologii — wyboista droga do właściwego rozwiązania
        dr. n. med. Maciej Młodnicki
        17.40–17.50Pacjent z niewydolnością serca i zaburzeniami świadomości — problem interdyscyplinarny
        dr. n. med. Michał Bączek
        17.50–18.00Ablacja migotania przedsionków u pacjenta ze skrajna niewydolnością nerek — czy warto było ryzykować?
        dr n. med. Paweł Wałek
        18.00–18.10Choroba zakrzepowo-zatorowa u pacjentki ciężarnej
        dr n. med. Paweł Dybich
        18.10–18.20Dyskusja
        18.20Zebranie Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
        Sobota, 27 kwietnia 2019 roku
        07.30–08.00Spotkanie Rady Redakcyjnej czasopisma Folia Cardiologica
        08.00–10.30
        Warsztaty echokardiograficzne
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, dr n. med. Katarzyna Starzyk, dr n. med. Agnieszka Woronowicz
         08.00–08.25Echokardiografia przezprzełykowa — ewolucja metody
         prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
         08.25–08.35Dyskusja
         08.35–09.00Patologie przegrody międzyprzedsionkowej — kiedy echokardiografia przezprzełykowa
         prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
         09.00–09.10Dyskusja
         09.10–09.35Echokardiografia przezprzełykowa w poszukiwaniu skrzeplin wewnątrzsercowych
         dr n. med. Agnieszka Woronowicz
         09.35–09.45Dyskusja
         09.45–10.10Ciekawe przypadki w badaniu TEE
         dr n. med. Katarzyna Starzyk
         10.10–10.20Dyskusja
         10.20–10.30Podsumowanie
         08.00–10.30Warsztaty: ABC opisu EKG
         dr n. med. Marek Kowalewski
         10.30–10.45Przerwa na kawę
         10.45–12.15
         Sesja VI. Pułapki, problemy, wyzwania współczesnej kardiologii
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
          10.45–11.05Trzecia Deklaracja Sopocka — im niżej tym lepiej, czy nie ma dolnej granicy dla LDL?
          prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
          11.05–11.25Nowoczesne terapie w leczeniu chorego z niewydolnością serca
          prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
          11.25–11.45Pacjent po omdleniu — kiedy zaprzestać dalszej diagnostyki i mnożenia konsultacji?
          dr n. med. Dawid Bąkowski
          11.45–12.05Stenoza aortalna w różnych okresach życia — kogo i kiedy leczyć inwazyjnie
          dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk
          12.05–12.15Dyskusja
          12.15–12.45
          Sesja satelitarna Novartis
           12.15–12.30Czy już czas na ARNI? — Pacjent z HFrEF w II klasie NYHA
           prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
           12.30–12.45Czy już czas na ARNI? — Pacjent hospitalizowany z powodu ostrej dekompensacji w przebiegu HFrEF
           prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
           12.45–13.35
           Sesja VII. Wybrane prace badawcze opublikowane w Folia Cardiologica
           Przewodniczący: dr n. med. Iwona Gorczyca, dr n. med. Andrzej Cacko
            12.45–12.55Czy jest możliwa automatyczna interpretacja EKG za pomocą zdjęcia wykonanego smartfonem?
            dr n. med. Andrzej Cacko
            12.55–13.05Powikłania zakrzepowo-zatorowe u hospitalizowanych chorych z migotaniem przedsionków — ocena częstości występowania i analiza czynników ryzyka
            lek. Anna Stec
            13.05–13.15Hospitalizowani chorzy po 80. roku życia — charakterystyka kliniczna i rokowanie wewnątrzszpitalne, badanie pilotażowe
            lek. Anna Michalska
            13.15–13.25Skurczowe przemieszczenie pierścienia mitralnego — nowa technika szybkiej oceny globalnej funkcji skurczowej lewej komory oparta na algorytmie śledzenia markerów akustycznych
            dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek
            13.25–13.35Wpływ płci na zalecanie doustnej antykoagulacji w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków: rejestr 4 099 chorych z referencyjnego ośrodka kardiologicznego
            lek. Anna Szpotowicz
            13.35–13.45Dyskusja
            13.45–14.15Pacjent z nadciśnieniem płucnym — od podejrzenia do terapii celowanej
            dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
            14.15–14.25Zakończenie konferencji
            14.25–14.55Poczęstunek
            Piątek, 26 kwietnia 2019 roku
            07.00
            Rejestracja uczestników
            08.00–09.30
            Warsztat firmy AstraZeneca: Podstawy kardiologii inwazyjnej dla lekarza praktyka
            prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
            09.30–09.35
            Otwarcie konferencji
            prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
            09.35–11.05
            Sesja I. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsensusy i dokumenty eksperckie — co w nich najważniejsze?
            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
             09.35–09.55
             Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
             prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
             09.55–10.15
             Nowa definicja zawału serca
             prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
             10.15–10.35
             Omdlenia
             prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
             10.35–10.55
             Choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży
             dr n. med. Katarzyna Starzyk
             10.55–11.05
             Dyskusja
             11.05–11.20
             Przerwa na kawę
             11.20–12.50
             Sesja II. W oczekiwaniu na wytyczne ESC 2019… czego należy się spodziewać w dokumencie wytycznych?
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
              11.20–11.40
              Kardiodiabetologia
              prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
              11.40–12.00
              Zatorowość płucna
              dr n. med. Marcin Wełnicki
              12.00–12.20
              Nadkomorowe zaburzenia rytmu
              dr n. med. Iwona Gorczyca
              12.20–12.40
              Stabilna choroba wieńcowa
              prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
              12.40–12.50
              Dyskusja
              12.50–13.20
              Sesja satelitarna Bayer: Riwaroksaban — nowy lek wieńcowy. Maski kliniczne miażdżycy — teraźniejszość i przyszłość leczenia przeciwkrzepliwego
              Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
               13.20–13.50
               Lunch
               13.50–15.20
               Sesja III. Sesja Sekcji PTK wspierających pismo Folia Cardiologica
               Przewodniczący: dr n. med. Marcin Barylski, dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
                13.50–14.10
                Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny — najczęstsze błędy w opisie elektrokardiogramu, dlaczego je popełniamy?
                dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
                14.10–14.30
                Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji — MINOCA — diagnostyka i leczenie w Oddziale ITK
                dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
                14.30–14.50
                Sekcja Chorób Serca u Kobiet: zatorowość płucna w okresie ciąży i połogu, jak częsta, jak groźna, jak leczyć?
                prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
                14.50–15.10
                Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej — najczęstsze interakcje leków kardiologicznych w wieku podeszłym
                dr n. med. Marcin Barylski
                15.10–15.20
                Dyskusja
                15.20–16.00
                Sesja satelitarna Berlin Chemie: 4 Asy w terapii nadciśnienia tętniczego
                Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                 15.20–15.35
                 Najnowszy beta-adrenolityk... Najnowszy antagonista wapnia...
                 prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
                 15.35–15.50
                 Najnowszy inhibitor ACE... Najnowszy diuretyk pętlowy...
                 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                 15.50–16.00
                 Czy zawsze tylko terapia złożona u chorego z nadciśnieniem tętniczym?
                 prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                 16.00–16.50
                 Sesja IV. Terapia nadciśnienia tętniczego 2019
                  16.00–16.20
                  Nowe europejskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym, czy wszystko na TAK?
                  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                  16.20–16.40
                  O co wzbogacimy zalecenia postępowania w nadciśnieniu tętniczym PTNT? W przededniu publikacji polskiego dokumentu
                  prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
                  16.40–16.50
                  Dyskusja
                  16.50–18.20
                  Sesja V. Kardiologiczny kalejdoskop kliniczny — prezentacja przypadków klinicznych
                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr n. med. Dawid Bąkowski

                  Sesja interaktywna — prosimy o pobranie pilotów.

                   16.50–17.00
                   Przewlekła terapia choroby zakrzepowo-zatorowej: dylematy nie tylko angiologa
                   prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                   17.00–17.10
                   Wybór sposobu rewaskularyzacji u chorego z ostrym zespołem wieńcowym
                   dr n. med. Radosław Bartkowiak
                   17.10–17.20
                   Rola dodatkowej diagnostyki w ustaleniu wskazań do stałej stymulacji serca
                   dr n. med. Olga Jelonek
                   17.20–17.30
                   1na 100 — młody mężczyzna z typowymi bólami w klatce piersiowej
                   dr. n. med. Paweł Kośmider
                   17.30–17.40
                   Blaski i cienie współczesnej elektrofizjologii — wyboista droga do właściwego rozwiązania
                   dr. n. med. Maciej Młodnicki
                   17.40–17.50
                   Pacjent z niewydolnością serca i zaburzeniami świadomości — problem interdyscyplinarny
                   dr. n. med. Michał Bączek
                   17.50–18.00
                   Ablacja migotania przedsionków u pacjenta ze skrajna niewydolnością nerek — czy warto było ryzykować?
                   dr n. med. Paweł Wałek
                   18.00–18.10
                   Choroba zakrzepowo-zatorowa u pacjentki ciężarnej
                   dr n. med. Paweł Dybich
                   18.10–18.20
                   Dyskusja
                   18.20
                   Zebranie Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
                   Sobota, 27 kwietnia 2019 roku
                   07.30–08.00
                   Spotkanie Rady Redakcyjnej czasopisma Folia Cardiologica
                   08.00–10.30
                   Warsztaty echokardiograficzne
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, dr n. med. Katarzyna Starzyk, dr n. med. Agnieszka Woronowicz
                    08.00–08.25
                    Echokardiografia przezprzełykowa — ewolucja metody
                    prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
                    08.25–08.35
                    Dyskusja
                    08.35–09.00
                    Patologie przegrody międzyprzedsionkowej — kiedy echokardiografia przezprzełykowa
                    prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
                    09.00–09.10
                    Dyskusja
                    09.10–09.35
                    Echokardiografia przezprzełykowa w poszukiwaniu skrzeplin wewnątrzsercowych
                    dr n. med. Agnieszka Woronowicz
                    09.35–09.45
                    Dyskusja
                    09.45–10.10
                    Ciekawe przypadki w badaniu TEE
                    dr n. med. Katarzyna Starzyk
                    10.10–10.20
                    Dyskusja
                    10.20–10.30
                    Podsumowanie
                    08.00–10.30
                    Warsztaty: ABC opisu EKG
                    dr n. med. Marek Kowalewski
                    10.30–10.45
                    Przerwa na kawę
                    10.45–12.15
                    Sesja VI. Pułapki, problemy, wyzwania współczesnej kardiologii
                    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
                     10.45–11.05
                     Trzecia Deklaracja Sopocka — im niżej tym lepiej, czy nie ma dolnej granicy dla LDL?
                     prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                     11.05–11.25
                     Nowoczesne terapie w leczeniu chorego z niewydolnością serca
                     prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
                     11.25–11.45
                     Pacjent po omdleniu — kiedy zaprzestać dalszej diagnostyki i mnożenia konsultacji?
                     dr n. med. Dawid Bąkowski
                     11.45–12.05
                     Stenoza aortalna w różnych okresach życia — kogo i kiedy leczyć inwazyjnie
                     dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk
                     12.05–12.15
                     Dyskusja
                     12.15–12.45
                     Sesja satelitarna Novartis
                      12.15–12.30
                      Czy już czas na ARNI? — Pacjent z HFrEF w II klasie NYHA
                      prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                      12.30–12.45
                      Czy już czas na ARNI? — Pacjent hospitalizowany z powodu ostrej dekompensacji w przebiegu HFrEF
                      prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
                      12.45–13.35
                      Sesja VII. Wybrane prace badawcze opublikowane w Folia Cardiologica
                      Przewodniczący: dr n. med. Iwona Gorczyca, dr n. med. Andrzej Cacko
                       12.45–12.55
                       Czy jest możliwa automatyczna interpretacja EKG za pomocą zdjęcia wykonanego smartfonem?
                       dr n. med. Andrzej Cacko
                       12.55–13.05
                       Powikłania zakrzepowo-zatorowe u hospitalizowanych chorych z migotaniem przedsionków — ocena częstości występowania i analiza czynników ryzyka
                       lek. Anna Stec
                       13.05–13.15
                       Hospitalizowani chorzy po 80. roku życia — charakterystyka kliniczna i rokowanie wewnątrzszpitalne, badanie pilotażowe
                       lek. Anna Michalska
                       13.15–13.25
                       Skurczowe przemieszczenie pierścienia mitralnego — nowa technika szybkiej oceny globalnej funkcji skurczowej lewej komory oparta na algorytmie śledzenia markerów akustycznych
                       dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek
                       13.25–13.35
                       Wpływ płci na zalecanie doustnej antykoagulacji w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków: rejestr 4 099 chorych z referencyjnego ośrodka kardiologicznego
                       lek. Anna Szpotowicz
                       13.35–13.45
                       Dyskusja
                       13.45–14.15
                       Pacjent z nadciśnieniem płucnym — od podejrzenia do terapii celowanej
                       dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
                       14.15–14.25
                       Zakończenie konferencji
                       14.25–14.55
                       Poczęstunek

                       Pragniemy poinformować, iż powyższy program może ulec zmianom. Podczas konferencji przewidziane są sesje/wykłady sponsorowane.

                       Organizator:

                       Patronat medialny:

                       Partner:

                       Via Medica
                       Via Medica

                       Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                       Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl